Konferencja naukowa „Komunikacja w medycynie”

Już po raz czwarty zebrali się przedstawiciele interdyscyplinarnej społeczności, aby dyskutować o komunikacji w medycynie. Wygłoszono wykłady na temat znaczenia słów i obrazów w komunikacji, sposobów porozumiewania się w skrajnie trudnych sytuacjach, jak nieuleczalne choroby neurologiczne, stwierdzenie śmierci mózgu przed pobraniem narządów do transplantacji czy choroby onkologiczne u dzieci.

Problemy komunikacji w medycynie są już na tyle uświadomione, że ta trudna umiejętność znalazła się w programie nauczania studentów. W tym zakresie doskonalą się także lekarze oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych.

Dyskutowano o tym, jak internet i smartfon mogą wspomagać komunikację w medycynie. Przykładu zastosowań nowoczesnej techniki dostarczyło doniesienie, które zaprezentowały podczas konferencji mgr Iwona Kiersnowska i dr Marta Florea (współpracująca z „Gazetą dla Lekarzy”), zatytułowane Jak wykorzystać aplikacje na smartfona w praktyce lekarza i położnej podczas prowadzenia ciąży oraz w trakcie porodu i karmienia piersią, czyli czy ciąża bez smartfona to ciąża zagrożona?

Konferencje to nie tyko wykłady i prezentacje, ale także rozmowy kuluarowe. Miło było poznać przedstawicielki organizatorów w osobach dr Antoniny Doroszewskiej oraz dr Marty Chojnackiej-Kuraś. Obie panie są z wykształcenia polonistkami, a ich wiedza o języku ojczystym pomaga w przezwyciężaniu trudności komunikacyjnych zarówno studentom, jak i przedstawicielom zawodów medycznych.

konf komunikacja w med240

GdL 12_2019