Kongres European Society of Hypertension w Mediolanie (1999)

Krystyna Knypl

Stolicą współczesnej hipertensjologii jest Mediolan – miasto uniwersyteckie na północy Włoch, o wielowiekowej tradycji, szczycące się wspaniałymi zabytkami architektury oraz malarstwa, a także słynną operą La Scala. Mediolan jest od wielu wieków miastem artystycznych i intelektualnych wyzwań, nic więc dziwnego, że tam właśnie powstało w 1983 roku European Society of Hypertension (ESH).

Mediolan 2

Ważnym elementem w mojej edukacji hipertensjologicznej były kongresy naukowe. W ramach samodzielnej egzystencji zawodowej 10 czerwca 1999 roku wyruszyłam na kongres European Society of Hypertension do Mediolanu. To był i nadal pozostaje pamiętny dzień. W Gujanie Francuskiej 10 czerwca jest obchodzone Święto Zniesienia Niewolnictwa, ja także celebruję to święto.

Mediolan 1

Mediolan 1999

Bywałam na kongresach hipertensjologicznych jako uczestniczka, współautorka doniesień naukowych, mentorka młodszych kolegów oraz akredytowany dziennikarz medyczny.

identyfikatoESHMilan1999 r300

Moja bagde'a

Chor La Scali

Uroczyste otwarcie kongresu oraz występy chóru La Scala

Debiutowałam symboliczną (nie)obecnością jako współautorka doniesienia Acute pressor and humoral effects of smoking in patients with essential hypertension and in normotensive subjects zaprezentowanego na Second European Meeting on Hypertension, Milan, 9-12th June, 1985, abstract 250.

Mediolan 3

♦ Mediolan ESH 1999 – jako uczestniczka

♦ Goeteborg ESH 2000 – jako uczestniczka

♦ Mediolan ESH 2001 – jako uczestniczka przedstawiająca doniesienia plakatowe oraz mentorka młodszego kolegi

♦ Berlin ESH 2002 – jako uczestniczka

♦ Mediolan ESH 2003 – jako uczestniczka

♦ São Paulo ISH 2004 – jako uczestniczka przedstawiająca doniesienia plakatowe, otrzymałam travel grant

♦ Paryż 2004 – jako uczestniczka przedstawiająca doniesienia plakatowe oraz mentorka dwóch młodszych koleżanek

♦ Cancun ISH 2005 – jako uczestniczka przedstawiająca doniesienia plakatowe

♦ San Francisco 2005 – jako dziennikarz medyczny akredytowany na kongresie American Society of Hypertension

 Mediolan 4

Abstracty

Mediolan 5

Poliklinika w Mediolanie

Grand Hotel Plaza Milano

Mieszkałam w Grand Hotel Plaza Milan

Krystyna Knypl

GdL 11 / 2021

Link do wszystkich podróży

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1497-moje-podroze-zagraniczne-prywatne-oraz-sluzbowe

Więcej o kongresach ESH

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/813-nadcisnienie-tetnicze-raport-o-zwiazkach-osobistych-z-hipertensjologia

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/757-historia-european-society-of-hypertension

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/716-40-lat-polskiej-hipertensjologii

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/565-moje-dawne-kongresy-hipertensjologiczne

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/560-moje-dawne-konferencje-i-kongresy-medyczne

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/775-hipertensjolog-na-torze-przeszkod