Obrady Fundamental Rights Forum 2021 w Wiedniu

Krystyna Knypl

Podczas Fundamental Rights Forum 2021 w Wiedniu jednym z wiodących tematów była sztuczna inteligencja. Dyskutowano między innymi  aspekty związane z możliwościami jakie niesie  sztuczna Inteligencji dla przestrzegania podstawowych praw człowieka.

Tematyka sesje dotyczyła takich zagadnień jak zaufanie do regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji – dyskutowali o tym zarówno przedstawiciele Unii Europejskiej, jak i  branży cyfrowej,  a także mediów społecznościowych. Komisja Europejska planuje wprowadzenie nowych przepisów dotyczących godnych zaufania technologii sztucznej inteligencji (AI od ang. artificial intelligency), umożliwiających ludziom czerpanie korzyści z AI, a jednocześnie chroniących ich przed jej potencjalnymi szkodami.

"W kwestii sztucznej inteligencji zaufanie jest koniecznością, a nie czymś, co warto mieć" - mówiła Margrethe Vestager (https://en.wikipedia.org/wiki/Margrethe_Vestager , wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za przygotowanie Europy  do ery cyfrowej.

"Nasze przepisy będą interweniować tam, gdzie jest to bezwzględnie konieczne: gdy zagrożone jest bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli UE" – powiedziała Margarethe Vestager.

Musimy dobrze przygotować przyszłość dla funkcjonowania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest tutaj. Nie odejdzie. Może być siłą dobra, ale trzeba ją bardzo uważnie obserwować pod kątem poszanowania naszych ludzkich praw podstawowych. Naszą ambicją jest nie tylko zapewnienie, by AI respektowała nasze prawa, ale także by je chroniła i promowała - powiedział  Michael O'Flaherty  dyrektor European Union Agency for Fundamenta Rights (FRA)

Podczas forum w Wiedniu odbyło się  ponad 20 sesji na temat "Era cyfrowa zorientowana na prawa człowieka".

Oprócz wyzwań, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji, były także  sesje poświęcone są temu, w jaki sposób możemy wspierać zwiększać bezpieczeństwo społeczeństw, jednocześnie skutecznie zwalczając dyskryminację, uprzedzenia i dezinformację w internecie.

Podczas obrad podkreślano, że cyfryzacja jest  czynnikiem umożliwiający demokratyczny dostęp do informacji i możliwości zatrudnienia. Należy też pamiętać o integracja osób niepełnosprawnych, którzy stanowią 15% światowej populacji.

Źródło:

https://fundamentalrightsforum.eu/news/posts/30-million-reasons-to-develop-rights-compliant-artificial-intelligence/

Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf

Krystyna Knypl

GdL 10 / 2021

Na łamach Gazety dla Lekarzy poruszamy od 2019 roku zagadnienia związane z sztuczną inteligencją w następujących artykułach:

1. AI, artificlal intelligence, sztuczna inteligencja - Beata Niedźwiedzka

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/819-ai-artificial-intelligence-sztuczna-inteligencja

2. Nadciąga Czwarta Rewolucja Przemysłowa – Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/858-nadciaga-czwarta-rewolucja-przemyslowa

3. Pogawędki pacjenta z programem komputerowym – Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1065-pogawedki-pacjenta-z-programem-komputerowym

4. Afryka nadzieją Czwartej Rewolucji Przemysłoqwej - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1077-afryka-nadzieja-czwartej-rewolucji-przemyslowej

 5. ESC Congres 2020: dziś digita, jutro AI - Marta Sułkowska

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1092-esc-congress-2020-dzis-digital-jutro-ai

 6. Przyszłość według Światowego Forum Ekonomicznego - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1283-przyszlosc-wedlug-swiatowego-forum-ekonomicznego

7. Sztuczna inteligencja - szanse i zagrożenia - Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1019-sztuczna-inteligencja-szanse-i-zagrozenia

8. Sztuczna inteligencja energicznie wkracza do medycyny

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1109-sztuczna-inteligencja-energicznie-wkracza-do-medycyny

9. Sztuczna inteligencja poszuka leków przeciwko nowym koronawirusom

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1348-sztuczna-inteligencja-poszuka-lekow-przeciwko-nowym-koronawirusom

10. Przyszłośc według Światowego Forum Ekonomicznego

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1283-przyszlosc-wedlug-swiatowego-forum-ekonomicznego

 Wieden 11

Fot. Krystyna Knypl

Wąż Esculapa sfotografowany podczas wieczornego spaceru ulicami Wiednia w 2007 roku, po zakończeniiu uczestnictwa w kongresie European Society of Cardiology