Co decyduje o jakości pracy lekarza?

Krystyna Knypl

Wśród wielu tematów dotyczących naszego środowiska zawodowego, od pewnego czasu toczy się dyskusja o czynnikach decydujących o jakości pracy lekarza. Szczególną uwagę temu zagadnieniu poświęcają przedstawiciele nowo wybranej Naczelnej Izby Lekarskiej. Opinie są negatywne.

Nie podziela tego niepokoju prof. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego:

- Nie widzę żadnego problemu z jakością specjalistów, bo przecież ścieżka rozwoju młodego człowieka, który decyduje się zostać lekarzem, jest od immatrykulacji do specjalizacji, a dopiero później samodzielnej działalności specjalisty - mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (...). Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z absolwentów robi specjalistów. Proszę mi wierzyć, wiemy, jak to robić - mówi Rynkowi Zdrowia prof. Ryszard Gellert (https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Rekordowa-liczba-uczelni-ksztalci-lekarzy-Prof-Gellert-nie-widze-problemu-z-jakoscia-specjalistow,249677,14.html).

Od kogo uczyłam się medycyny na Akademii Medycznej?

Bardzo ważną rolę w jakości wykonywania  zawodu odgrywają spotkani na drodze szkolenia podyplomowego nasi nauczyciele medycyny praktycznej, sposobu lekarskiego myślenia oraz wyciągania wniosków. Miałam to szczęście spotkać na swojej drodze zawodowej wybitnych lekarzy praktyków oraz dydaktyków, których wspominam z szacunkiem oraz wdzięcznością.

Gdy rozpoczynałam studia rektorem był prof. Marcin Kacprzak, który studiował medycynę na paryskiej Sorbonie. Anatomii uczył nas prof. Witold Sylwanowicz, wybitny specjalista w tej dziedzinie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Sylwanowicz), histologii prof. Kazimierz Ostrowski (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Ostrowski_%28histolog%29), interny między innymi prof. Tadeusz Orłowski, chirurgii prof.Jan Nielubowicz - pod ich kierunkiem dokonano w Polsce pierwszego przeszczepu nerki. Egzamin końcowy z chirurgii zdawałam u prof. Zdzisława Łapińskiego, z którego rąk otrzymałam mój dyplom ukończenie studiów oraz składałam przyrzeczenie lekarskie.

Moimi nauczycielami byli między innymi prof. Henryk Chlebus (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/889-profesor-henryk-chlebus), prof. Jolanta Chodakowska (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/931-wspominajac-prof-dr-hab-n-med-jolante-chodakowska), dr hab.med  Jacek Preibisz (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/968-lekarski-szlak-dr-hab-n-med-jacka-j-preibisza ), prof. Marek Sznajderman (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1069-wspominajac-prof-marka-sznajdermana-1929-2020) oraz wielu innych wspaniałych oraz doświadczonych lekarzy. 

Zdobywszy odpowiednie doświadczenie w zawodzie prowadziłam zajęcia z chorób wewnętrznych, jestem dumna, że wśród moich dawnych studentów dwoje jest profesorami oraz dyrektorami instytutów naukowych. Mam także doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku rosyjskim, ponieważ w dawnych latach na praktyki wakacyjne do Akademii Medycznej w Warszawie przyjeżdżali studenci z Erywania.

Moja uczelnia  zmieniła nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny, co związane było z zaleceniami Komisji Europejskiej, która przewidywała dodatkowe fundusze dla uczelni o nazwie "uniwersytet". Czy zmiana nazwy uczelni podniosła poziom nauczania? Nie ma spotkałam się z dowodami EBM, że inna nazwa uczelni podwyższ poziom nauczania.

Tymczasem duch reformatorski o tym co czyni lekarza dobrym w środowisku nie ginie, a wręcz nabiera na intensywności, zaś jego tematyka i liczba "znawców" dydaktyki medycznej poszerza się.Do grona tego dołączył jeden  z użytkowników Twittera, którego profil ilustruje hasło zawierające pewien wulgaryzm w języku angielskim (https://twitter.com/blueeyedboy88). Hmm...dziwny gust obecności lekarza w przestrzeni publicznej. Użytkownik ów  wnioskuje o  wprowadzenie powtarzanych egzaminów typu PES co  10 lat dla wszystkich lekarzy.   

Moja droga zawodowa

Będąc lekarzem od 55 lat według wspomnianego użytkownika TT, autora tego pomysłu powinnam już  pięć razy zdać PES aby wykazać się, że moja wiedza z medycyny jest aktualna. Jak pisałam przed kilkoma miesiącami wiedza aktualna bywa czasem fatalna ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2373-tak-zwana-wiedza-aktualna-bywa-fatalna). Aktualność wiedzy nie jest jedynym czynnikiem decydującym o naszej pracy, czynników tych jest wiele.

Wiadomo, że autor propozycji wg rejestru NIL ukończył wydział lekarski w 2013 roku oraz w 2023 roku zdał egzamin specjalizacyjny z kardiologii. Czy ma doświadczenie dydaktyczne, egzaminacyjne, czy ma formalne prawo do zgłaszania propozycji zmian szkolenia podyplomowego - nic na te tematy nie wiadomo.

Co ja zrobiłam w zakresie obowiązku szkolenia podyplomowego ciągłego w tym samym okresie? Przede wszystkim starannie przestrzegałam tego obowiązku, którego poświadczenia są pod linkiem https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2059-krystyna-knypl-szkolenie-podyplomowe-ciagle .

Jak przedstawia się moja wiedza z kardiologii i jak ją zdobywałam? Mam doktorat z kardiologii, a poniżej jest wyszczególnienie moich aktywności w tej specjalności 

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1128-krystyna-knypl-cardiology-achievements-and-activities .

Szczególnie jestem dumna z publikacji dwóch artykułów (jako jedyna autorka) opublikowanych  na łamach recenzowanego pisma e-Journal of Cardiology Practice, którego wydawcą jest European Society of Cardiology (jestem członkiem PTK oraz ESC od 1977 roku).

 identyf ESC PTK1269 300

The abdominal aortic artery aneurysm and cardiovascular risk factors. Knypl. K.e-Journal of Cardiology Practice”, Vol. 18, N° 28 - 22 Jul 2020 https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/the-abdominal-aortic-artery-aneurysm-and-cardiovascular-risk-factors

Control of hypertension – should doctors roll up their sleeves or open their minds to new forms of communication? Knypl K. „e-Journal of Cardiology Practice”, 30 Oct 2019 (https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/control-of-hypertension-should-doctors-roll-up-their-sleeves-or-open-their-min)

Miałam też zaszczyt prowadzić wykłady na zaproszenie lekarskich towarzystw naukowych, stowarzyszeń innych zawodów, OIL w Warszawie, lista wygłoszonych wykładów jest dostępna pod linkiem https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2591-teoria-mozaikowa-rozdzial-17-wygloszone-wyklady

I last but not least od 2000 roku wykonuje równolegle zawód dziennikarza medycznego, a od 2012 roku, jestem redaktor naczelną oraz wydawcą "Gazety dla Lekarzy", miesięcznika non profit, bez reklam, w której wszyscy pracujemy jako wolontariusze (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut), a wydatki związane z prowadzeniem pisma ponoszę z moich osobistych dochodów. Jestem autorką ponad tysiąca artykułów oraz 19 książek.

Od roku 2016 jestem ponadto felietonistką amerykańskiego / globalnego portalu dla lekarzy Sermo (www.sermo.com), na łamach którego publikuję cotygodniowe felietony na tematy związane z medycyną. Moje felietony są często rekomendowane Czytelnikom ( ich liczba wynosi 800 tysięcy osób z 150 krajów ), w tym roku rekomendowano je już 21 razy.

Kto i dlaczego miałby sprawdzać aktualność mojej wiedzy lekarskiej?

Świeżo upieczony specjalista kardiologii bo ... jest bardzo ciekaw jak to jest siedzieć po drugiej stronie stołu egzaminacyjnego? Miłośnik kontrolowania wszystkiego i  wszystkich?

Jak nadmiar kontroli w systemie ochrony zdrowia zmienił się pod rządami doktora ekonomii, byłego pracownika Najwyższej Izby Kontroli wszyscy wiemy. Moje istnieje przypadłość o nazwie "kontroloza"? ;). Kto wie! W medycynie jest jeszcze dużo nieodkrytych obszarów.

Nie istnieje stały i jednolity we wszystkich krajach system  kontroli wiedzy oraz szkolenia podyplomowego lekarzy. Migracje, pandemie, a także wojny zmieniają zasady aktualizacji uprawnień do wykonywania zawodu lekarza.

Ciekawym egzaminem, a może raczej sprawdzianem jakości pracy lekarza w Stanach Zjednoczonych są  szczegółowe ankiety wypełniane przez pacjentów ( https://paragrafbezznieczulenia.pl/fakty-i-mity-o-pracy-polskiego-lekarza-w-usa/).

Może jest to lepszy system sprawdzania jakości wykonywania zawodu przez lekarza niż egzaminowanie go co kilka lat z "wiedzy aktualnej", nierzadko fatalnej, o której pisałam przez kilkoma miesiącami https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2373-tak-zwana-wiedza-aktualna-bywa-fatalna.

Nie ma żartow moje foto

Dr n. med.Krystyna Knypl,

lekarz z czynnym PWZ od 1968 roku, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii,

specjalista European Society of Hypertension

GdL 10/2023