Nowości

8 lat „Gazety dla Lekarzy”

gdl 3S 2020 1

Koleżanki i Koledzy,

Zupełnie przypadkowo odkryłam, że ostatnie dni lutego w różnych latach mają w moim życiu zawodowym duże znaczenie. 29 lutego 1968 roku ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. 44 lata później, 28 lutego 2012 roku zarejestrowałam w Sądzie Okręgowym „Gazetę dla Lekarzy”. Pierwszy numer ukazał się w marcu 2012, co było związane z koniecznością dopełnienia formalności rejestracyjnych w Bibliotece Narodowej.

Czytaj więcej: 8 lat „Gazety dla Lekarzy”

Obraz kliniczny COVID-19: dane 1099 pacjentów

W artykule Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China W. Guan i wsp. opublikowali podsumowanie danych klinicznych 1099 przypadków zakażenia koronawirusem.

Średni wiek pacjentów wynosił 47 lat, z czego 41,9% stanowiły kobiety. 5,0% pacjentów wymagało leczenia w ośrodku intensywnej terapii, 2,3% wymagało mechanicznego wspomagania oddychania, zmarło 1,4%.

Czytaj więcej: Obraz kliniczny COVID-19: dane 1099 pacjentów

Jak postępowano podczas epidemii grypy hiszpanki?

Z artykułu Public health interventions and epidemic intensity during the 1918 influenza pandemic autorstwa R. J. Hatchett i wsp. dowiadujemy się, że interwencje niefarmaceutyczne ograniczające możliwość kontaktów zakaźnych między ludźmi stanowiły korzystny aspekt postępowania.

Czytaj więcej: Jak postępowano podczas epidemii grypy hiszpanki?

Komunikat amerykańskich towarzystw naukowych w sprawie wpływu koronawirusa na rozrodczość

Dwa amerykańskie towarzystwa naukowe zajmujące się rozrodczością: American Society for Reproductive Medicine (ASRM) oraz Society for Assisted Reproductive Technologies (SART) wydały na swojej stronie internetowej komunikat o wpływie koronawirusa na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej: Komunikat amerykańskich towarzystw naukowych w sprawie wpływu koronawirusa na rozrodczość

Rozpoczyna się badanie pierwszej fazy szczepionki przeciwko COVID-19

Rozpoczęto badanie kliniczne pierwszej fazy szczepionki przeciwko COVID-19, które ma na celu ustalenie bezpieczeństwa, dawkowania, reaktogenności i immunogenności. Uczestnikami badania będą zdrowi ochotnicy – mężczyźni i kobiety (niebędące w ciąży), w wieku od 18 do 55 lat; wszyscy muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne ustalone przez producenta Moderna TX, Inc. Kryteria te obejmują między innymi bardzo dobry stan zdrowia, prawidłową masę ciała, stosowanie skutecznej antykoncepcji zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn przez cały czas trwania badania oraz jeszcze dodatkowo 3 miesiące po podaniu ostatniej dawki szczepionki.

Czytaj więcej: Rozpoczyna się badanie pierwszej fazy szczepionki przeciwko COVID-19

Spokojnie, to tylko ćwiczenia…

Clade X to kolejne warsztaty, podczas których 15 maja 2019 roku ćwiczono w jednym z hoteli Waszyngtonu, jak zachowają się amerykańskie instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne podczas epidemii wywołanej przez… koronawirusa. Proroczy przypadek w wyborze patogenu do ćwiczeń z wyobraźni spowodował, że organizatorzy musieli wydać oświadczenie, gdy koronawirus stał się rzeczywistym problemem.

Pierwsze ćwiczenia, zwane Dark Winter, odbyły się w 2001 roku i symulowały atak ospy na Oklahomę. Są one opisane w Meeting report Clade X: A Pandemic Exercise (https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/hs.2019.0097).

Czytaj więcej: Spokojnie, to tylko ćwiczenia…

Przebieg zapalenia płuc wywołanego wirusem SARS-CoV-2

Z publikacji Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study autorstwa X.Yang i wsp. dowiadujemy się o przebiegu zapalenia płuc u 710 pacjentów. Średni wiek wynosił 59±7 lat, 67% stanowili mężczyźni, 40% było przewlekle chorych. Najczęstszym objawem (98%) była gorączka, objawy uszkodzenia wystąpiły u 29% chorych, uszkodzenie nerek u 23% chorych.

Czytaj więcej: Przebieg zapalenia płuc wywołanego wirusem SARS-CoV-2

Testy w kierunku zakażenia koronawirusem

Liczba osób zarażonych koronawirusem z Wuhan jest coraz większa, w ostatnich dniach lutego 2020 r. sięgnęła 80 tysięcy.

Osoby powracające z krajów, w których występują zakażenia wirusem, poszukują możliwości wykonania testów, jednak napotykają poważne trudności w realizacji tego zamiaru.

algorytm660

Czytaj więcej: Testy w kierunku zakażenia koronawirusem

Jakie leki są testowane w leczeniu zakażenia koronawirusem z Wuhan?

Dwie próby kliniczne sprawdzą skuteczność remdesiviru, leku przeciwwirusowego działającego poprzez blokowanie polimerazy – enzymu, którego wiele wirusów używa do namnażania wewnątrz ludzkich komórek. Lek był stosowany u pacjentów z gorączką krwotoczną Ebola w 2018 r. w Demokratycznej Republice Konga.

Czytaj więcej: Jakie leki są testowane w leczeniu zakażenia koronawirusem z Wuhan?

Remdesivir (GS-5734) – rozpoczęto badanie kliniczne z udziałem pacjentów zakażonych wirusem z Wuhan

Ciągłe pojawianie się przypadków ostrego zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS) z wysokim wskaźnikiem śmiertelności skłania naukowców do poszukiwania skutecznych metod leczenia przeciwwirusowego. Na łamach „Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America” ukazało się doniesienie Prophylactic and therapeutic remdesivir (GS-5734) treatment in the rhesus macaque model of MERS-CoV infection autorstwa E. de Wit i wsp. o nowym leku przeciwwirusowym.

Czytaj więcej: Remdesivir (GS-5734) – rozpoczęto badanie kliniczne z udziałem pacjentów zakażonych wirusem z Wuhan

Wirus z Wuhan wpływa negatywnie nie tylko na zdrowie, ale także na gospodarkę

Wirus z Wuhan ma demokratyczne zasady – działa na wszystkich, małych i dużych graczy tego świata. Szacuje się, że masowe zachorowania oraz kwarantanny spowodują spowolnienie gospodarcze wyrażające się spadkiem produkcji o 0,5% w pierwszym kwartale 2020 roku. O swoją przyszłość martwi się jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, Goldman Sachs Group Inc. działający na rynkach finansowych od 1869 roku. Rozmach międzyplanetarny banku, który chciał wydobywać platynę z planetoidów (https://pl.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs), może zostać wyhamowany przez małe struktury, jakimi są wirusy. To jest pech na kosmiczną skalę!

Czytaj więcej: Wirus z Wuhan wpływa negatywnie nie tylko na zdrowie, ale także na gospodarkę

Czy epidemia wirusa z Wuhan grozi załamaniem rynku farmaceutyków?

Naukowcy związani z Scowcroft Institute’s Pandemic and Biosecurity Policy Program od pięciu lat organizują coroczne konferencje poświęcone zagadnieniom związanym z pandemiami. Uczestniczący w tym programie Christine Crudo Blackburn i wsp. w artykule The Silent Threat of COVID-19: America’s Dependence on Chinese Pharmaceuticals zwracają uwagę na szerszy aspekt zagrożeń pandemii wywołanej przez koronawirusa.

Obecnie około 80% środków farmaceutycznych sprzedawanych w USA pochodzi z Chin. Ta niepokojąca liczba niesie z sobą poważny problem: Chiny są największym i niekiedy jedynym globalnym dostawcą aktywnego składnika niektórych ważnych leków stosowanych w terapii raka piersi, raka płuc oraz wankomycyny, która jest antybiotykiem ostatniej szansy na infekcje spowodowane przez bakterie oporne na inne leki.

Czytaj więcej: Czy epidemia wirusa z Wuhan grozi załamaniem rynku farmaceutyków?

Jak groźne wirusy przenoszą się ze zwierząt na ludzi?

W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiło się na świecie wiele groźnych epidemii, takich jak ptasia grypa (H5N1), SARS, Ebola, zespół oddechowy Bliskiego Wschodu, chikungunya, Zika oraz koronawirus z Wuhan. Zauważono, że groźne nowe epidemie mają pewną wspólną cechę, niespotykaną do tej pory. Większość ostatnio pojawiających się infekcji wirusowych jest wywołanych przez patogeny pierwotnie bytujące wśród zwierząt. Na łamach portalu https://globalbiodefense.com/ Richard Bowen (https://theconversation.com/profiles/richard-bowen-951867) i Alan Rudolph (https://theconversation.com/profiles/alan-rudolph-314820), profesorowie biologii z Colorado State University, w artykule Re-Creating Live-Animal Markets in the Lab Lets Researchers See How Pathogens Jump Species piszą o bardzo interesujących badaniach na temat międzygatunkowego przenoszenia się wirusów, co jak się okazuje, ma bardzo złożone drogi i mechanizmy.

Czytaj więcej: Jak groźne wirusy przenoszą się ze zwierząt na ludzi?

Zakażenie wirusem z Wuhan u dzieci

Seul dzieci660

Wirus z Wuhan atakuje osoby w każdym wieku, także dzieci. Na łamach „World Journal of Pediatrics” ukazało się doniesienie Z.M. Chen i wsp. zatytułowane Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel coronavirus, w którym przedstawiono przebieg infekcji koronawirusem 2019-nCov u dzieci.

Czytaj więcej: Zakażenie wirusem z Wuhan u dzieci

Zakażenie koronawirusem jest bardzo groźne dla kobiet w ciąży!

W medycznych publikacjach naukowych przedstawiane są kolejne aspekty epidemii koronawirusem 2019nCoV. Na łamach „The Lancet” ukazało się doniesienie G. Favere i wsp. zatytułowane 2019-nCoV epidemic: what about pregnancies? omawiające przebieg ciąży u kobiet, które podczas epidemii SARS i MERS doznały zakażenia.

Czytaj więcej: Zakażenie koronawirusem jest bardzo groźne dla kobiet w ciąży!

Wirusy są nieprzewidywalne

HorrorBusSeul400                                                            Przed laty w Seulu

Nie sposób przewidzieć ich zachowań ani rozmiaru ewentualnych dewastacji, które są w stanie spowodować. Przemieszczają się w przestrzeni publicznej w trudny do przewidzenia sposób, opanowując organizmy ludzi i zwierząt.

Czytaj więcej: Wirusy są nieprzewidywalne

O koronawirusach SARS i MERS

Pierwsze koronawirusy poznano latach 60. XX wieku i były to patogeny oznaczone symbolami HCoV-229E oraz HCoV-OC43. Zachorowania powodowane nimi miały na ogół przebieg łagodny i uważano je za niemające większego znaczenia dla zdrowia publicznego.

W 2002 roku stwierdzono w Chinach wiele przypadków zachorowań na infekcje dróg oddechowych o ciężkim przebiegu, powodował je wirus SARS-HCoV (nazwa powstała od angielskich słów Severe Acute Respiratory Syndrome). W okresie od 1 listopada 2002 do 31 lipca 2003 r. stwierdzono 8096 zachorowań na SARS oraz 774 zgonów.

Kolejne koronawirusy, HCoV-NL63 odkryto w 2004 roku oraz HCoV-HKU1 w 2005 roku. Zakażenia wywołane przez te wirusy także mają lekki przebieg.

W 2012 roku pojawiła się druga epidemia ciężkich zakażeń, była spowodowana koronawirusem MERS-HCoV (ang. Middle East Respiratory Syndrome Virus). W czasie epidemii MERS zachorowało 2030 osób w 27 krajach, 748 zmarło. Obecnie liczba nowych zachorowań na MERS jest niewielka.

Czytaj więcej: O koronawirusach SARS i MERS

Zbadano genom wirusa z Wuhan...

...jest w 88% podobny do wirusa SARS

Z doniesienia zatytułowanego Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding autorstwa Roujian Lu i wsp. opublikowanego na łamach „The Lancet” dowiadujemy się, jak zbudowany jest wirus z Wuhan.

Coronavirus virion
Schemat struktury koronawirusa – układ kolców przypomina koronę, stąd wzięła się nazwa

Czytaj więcej: Zbadano genom wirusa z Wuhan...

Pierwsze naukowo opracowane dane statystyczne o przebiegu zakażenia koronawirusem z Wuhan

Fartuch i rekawiczki660

Dane o przebiegu zakażenia koronawirusem z Wuhan docierają do nas z różnych źródeł, warto opierać się na wiarygodnych doniesieniach naukowych. Na łamach „The Lancet” prof. N. Chen i wsp. opublikowali doniesienie zatytułowane Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Porfesor N. Chen pracuje w Tuberculosis and Respiratory Department, Wuhan Jinyintan Hospital. Oto przedstawione w artykule dane kliniczne.

Czytaj więcej: Pierwsze naukowo opracowane dane statystyczne o przebiegu zakażenia koronawirusem z Wuhan

Ocena zagrożenia wirusem z Wuhan wymaga danych i czasu

Mur Seul660

Wnioski na przyszłość wg uczestników ćwiczeń Event 201

Jednym z najważniejszych wskaźników w każdej epidemii jest śmiertelność. Obecnie dostępne statystyki dotyczące zdiagnozowanych przypadków nCoV wskazują, że wskaźnik śmiertelności wynosi około 2,0%. Dla porównania SARS, czyli zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej, w momencie jego wybuchu w latach 2002 i 2003 powodował śmiertelność na poziomie 10,0%, podczas gdy grypa sezonowa ma śmiertelność na poziomie około 1,0%.

Czytaj więcej: Ocena zagrożenia wirusem z Wuhan wymaga danych i czasu

Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem 2019-nCoV w Stanach Zjednoczonych

Zamknięta granica amerykańska dla osób, które w ciągu 14 ostatnich dni były w Chinach

do not pass660

Na łamach „New England Journal of Medcine” ukazał się 31 stycznia 2020 artykuł First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States autorstwa Michelle L. Holshue i wsp. opisujący przypadek 35-letniego mężczyzny, u którego po powrocie z Chin wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Mężczyzna podróżował do Wuhan, a w 4 dni po powrocie pojawiła się gorączka i kaszel. Pacjent podawał, że nie przebywał w pobliżu targu owoców morza w Wuhan ani nie kontaktował się z chorymi osobami. W testach wirusologicznych próbek stwierdzono obecność koronawirusa 2019-nCov.

Czytaj więcej: Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem 2019-nCoV w Stanach Zjednoczonych

Symulacja epidemii koronawirusa Event 201 niepokojąco podobna do rzeczywistości… 

Fartuch ochronny400

Krystyna Knypl

Chyba nikt z organizatorów tego spotkania nie przewidział, jak proroczy był jego scenariusz – ćwiczenia Event 201 były 3,5-godzinnymi warsztatami zorganizowanymi w The Pierre, A Taj Hotel w Nowym Jorku 18 października 2019 roku. Podczas spotkania symulowano serię dramatycznych zdarzeń opartych na wcześniej przygotowanych scenariuszach epidemii wywołanej przez nowego koronawirusa, który pojawia się w Ameryce Południowej. W ćwiczeniach symulacyjnych wzięło udział 15 liderów światowego biznesu, rządu i zdrowia publicznego.

Czytaj więcej: Symulacja epidemii koronawirusa Event 201 niepokojąco podobna do rzeczywistości… 

Koronawirus z Wuhan – dynamika zachorowania na przykładzie przypadku Niemiec

2019 nCoV Outbreak World Map660
Stan na 1 lutego 2020 r.

Krystyna Knypl

Na łamach „New England Journal of Medicine” ukazało się doniesienie Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany autorstwa C. Rothe i wsp., w którym przedstawiono następujący przypadek.

Czytaj więcej: Koronawirus z Wuhan – dynamika zachorowania na przykładzie przypadku Niemiec

Koronawirus z Wuhan – wytyczne WHO w sprawie noszenia masek

Maska Seul660

Noszenie maski medycznej jest jednym z działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się niektórych chorób układu oddechowego, w tym także koronawirusa 2019-nCoV. Jednak samo noszenie maski nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i należy stosować także inne, równie ważne środki zapobiegawcze.

Czytaj więcej: Koronawirus z Wuhan – wytyczne WHO w sprawie noszenia masek

Młodzi i utalentowani zaśpiewają o wolności

Ida660
Ida Zielińska

IV Festiwal piosenki „O wolności” jest inicjatywą Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, więcej o tej inicjatywie pod adresem

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82980,IV-Festiwal-piosenki-O-wolnosci.html.

Czytaj więcej: Młodzi i utalentowani zaśpiewają o wolności

Podkategorie

 • Informacja dla autorów materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

  1. Sprawy ogólne

  1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w "Gazecie dla Lekarzy" są lekarze i członkowie ich rodzin.

  1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 

  1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

  1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

  1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

  1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

  1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. W wypadku tekstów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza recenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do ponownego opracowania redakcyjnego.

  1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

  1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

  1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

  1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

  2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

  2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

  2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

  3. Status współpracownika

  3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

  3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

  4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

  4.1. Teksty

  4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

  4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

  4.2. Ilustracje

  4.2.1. Sprawy techniczne

  4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

  4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

  4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

  4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

  4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

  4.2.2. Prawa autorskie

  4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

  4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

  4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.